De toename van de voorraad kantoorruimte is de in de afgelopen 40 jaar opmerkelijk constant geweest. Gemiddeld is de kantorenvoorraad ieder jaar met iets meer dan een miljoen vierkante meter gegroeid.

In de jaren rond 1990 en in de eerste jaren na de eeuw-wisseling was de groei bovengemiddeld.

De laatste jaren is de toename praktisch gelijk aan het langjarig gemiddelde. De groei is er dus nog niet uit. Toch een andere conclusie dan je zou verwachten op basis van de verhalen uit de media.

Ontwikkeling kantorenvoorraad