Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse

Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse

Uit analyse van de kantorenvoorraad blijkt dat er sinds 2000 meer panden worden gebouwd in de grootteklasse vanaf 10.000 vierkante meter.  Dit relatief ten opzichte van de overige grootteklassen.

Uit de grafiek blijkt dat de groei van panden per grootteklasse tot 2000 redelijk gelijk op ging, afhankelijk van de conjunctuur. Sinds 2000 wijkt de groeilijn van de klasse vanaf 10.000 vierkante meter daar zichtbaar van af.

Bron: PropertyData op basis van BAG gegevens.