Het aantal bouwvergunningen blijft in 2013 structureel achter ten opzichte van 2012.

Bouwvergunningen 2013 vergeleken met 2012. Bron: BAG

Bouwvergunningen 2013 vergeleken met 2012. Bron: BAG

Uit de vergelijking per maand blijkt dat er op basis van de in Nederland afgegeven bouwvergunningen nog geen zicht is op het einde van de bouwcrisis.

Gemeenten registreren alle bouwvergunningen in de BAG. Ook alle andere wijzigingen van de status in de levenscyclus van panden worden geregistreerd. De BAG geeft daarmee een compleet beeld van de levenscyclus van ieder afzonderlijk pand in Nederland.