Mensen inzicht geven in de waarde van hun woning. Dat is wat we doen. Door het samenbrengen van data uit meerdere bronnen en deze te bundelen in een woonwaarderapport. In het kort komt het daar op neer. Het klinkt eenvoudig maar er zit behoorlijk wat werk en techniek achter. Aan het woord is Bart Kraan eigenaar van Kraan informatica en bedenker van het PropertyData woonwaarderapport. Met zijn jaren lange ervaring op dit gebied in de bedrijfsmakelaardij heeft hij nu de eerste stappen gezet om ook woning-eigenaren van deze informatie te voorzien. Dit doet hij in samenwerking met lokale makelaars. “Een waarderapport behoeft soms enige toelichting en deze wordt dan verzorgd door de makelaar”.

Voor Steenwijk heb ik gekozen om samen te werken met Harold Timmerman van makelaardij Van Stenwic. We hebben elkaar leren kennen bij het ZME netwerk en zagen allebei al gauw de meerwaarde van een samenwerking. Samen hebben we gekeken hoe de data toepasbaar zou zijn binnen de makelaardij, waar ligt de meerwaarde voor de makelaar en welke informatie is nou interessant voor de consument. Dit heeft geresulteerd in het eerste project welke deze week van start gaat.

Bart en Harold met het woonwaarderapport

Bart en Harold met het woonwaarderapport

Een selectie van circa 350 woningen op de Woldmeenthe krijgen deze week een uitnodiging om een gratis woonwaarderapport op te vragen. Dat deze adressen niet willekeurig gekozen zijn moge duidelijk zijn. Statistisch gezien is er een reële kans aanwezig dat in het komende jaar juist bij deze mensen een vraag gaat spelen waarbij de actuele waarde van de woning van cruciaal belang zal zijn. Met het gratis woonwaarderapport bieden wij deze mensen alvast een eerste kijk op hun mogelijkheden. Aanvullende informatie kan dan in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek met de makelaar verkregen worden. De Woldmeenthe krijgt hiermee de pilot van een unieke dienst die zeker een vervolg gaat krijgen in andere wijken en plaatsen.