PropertyData

Deze innovatieve gegevensverzameling bevat gegevens van ieder pand in Nederland afkomstig uit openbare bronnen.

Basisbron is de BAG: de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Maandelijks worden alle mutaties van de BAG verwerkt.

Ga voor meer informatie naar de PropertyData website .

www.propertydata.nl

Één van de beschikbare databestanden is de Kantorenvoorraad Nederland met een actueel overzicht van alle kantoorpanden.

www.kantorenvoorraad.nl